Početak

Dijagrami

Komentari su isključeni na Dijagrami

dijagrami1

dijagrami2

dijagrami3

Primeri za rad sa formulama u excel-u

Komentari su isključeni na Primeri za rad sa formulama u excel-u

test_formule_resenje

cenovnik_resenje

cokolada_resenje

kraj_resenje

ucenici_resenje

zadaci_za_vezbu_resenje

pccenovnik                pitanja_za_pccenovnik          pccenovnik_neka_resenja

 

Primer testa

Komentari su isključeni na Primer testa

Još jedan primer testa sa osnovnim formulama za izračunavanje zbira i proseka.

primer testa

primertesta_resenje

Primer testa

Komentari su isključeni na Primer testa

Pre drugog bloka proradite ovaj primer, jer će sličan biti na prvom testu koji obuhvata formatiranje tabele u excel-u, bez formula.

cenovnik

Uputstva za rad u excel-u

Komentari su isključeni na Uputstva za rad u excel-u

Učenici koji nemaju udžbenik mogu da pogledaju sledeća uputstva:

Excel2007

ECDL Modul 4 – Proracunske tablice

Ili da sami potraže ono što im odgovara.

Takođe, mogu da pogledaju na sajtu microsoft.com odgovarajuća uputstva: http://office.microsoft.com/sr-latn-cs/support/results.aspx?filter=1&qu=Excel%202007&av=zxl120&queryid=234314c4-f2ff-43f3-bab7-a72a031cb7e0

Formatiranje tabele u excel-u – primer sa časa

Komentari su isključeni na Formatiranje tabele u excel-u – primer sa časa

primer1

vezba

Procenti u excel-u

Komentari su isključeni na Procenti u excel-u

Primenu procenata u excel-u možete pogledati na  http://office.microsoft.com/sr-latn-cs/excel-help/izracunavanje-procenta-HP001141712.aspx

Evo sadržaja strane:

Procenat se izračunava korišćenjem ove jednačine:

deo vrednosti/ukupna vrednost = procenat

gde je procenat izražen u decimalnom formatu. U programu Excel možete veoma lako da izračunate bilo koju od ovih promenljivih. Takođe, rezultat u obliku procenta možete brzo da prikažete ako kliknete na dugme Stil procenta Slika dugmeta na traci sa alatkama Oblikovanje.

PrikažiIzračunajte količinu ako znate ukupan zbir i procenat

PrikažiIzračunajte procenat ako znate ukupnu vrednost i deo vrednosti

PrikažiIzračunajte ukupan zbir ako znate količinu i procenat

PrikažiProcentualno izrazite razliku dva broja

PrikažiUvećajte ili smanjite broj za određeni procenat

Older Entries